KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ

*    Bağışıklama Hizmetleri
*    Bebek Sağlığı Hizmetleri
*    Çocuk Sağlığı Hizmetleri
*    Gebe Lohusa Sağlığı hizmetleri
*    Kadın sağlığı hizmetleri
*    Aile Planlaması Hizmetleri
*    Kanser Taraması Hizmetleri