Kurumsal

Misyonumuz

Kara Ağaç Aile Sağlığı Merkezi olarak kayıtlı nüfusumuzun sağlığını geliştirmek, korumak, tedavi etmek ve rehabilitasyonu için, sağlık hizmetine katkı sağlayan tüm toplum kaynakları ile işbirliği içinde olarak, çağdaş insan anlayışı ile bütün yenilikleri hizmetlerimize aktaran ve bu şekilde toplumsal mutluluğa ve kalkınmaya önem veren ve hedefleyen bir kurum olmaktır.

Vizyonumuz

Toplam kalite anlayışıyla, toplumumuzun ve bireylerimizin sağlık standartlarını ve yaşam kalitesini yükseltirken, sağlık hizmeti alanı ve sunanı ile bir bütün olarak en üst düzeyde sağlık çıktılarına ve memnuniyete sahip olan ideal bir aile hekimliği merkezi olmaktır.

Tıbbi Uzmanlık Alanlarımız

  •     Koruyucu Sağlık Hizmetleri
  •     Bağışıklama Hizmetleri
  •     Bebek Sağlığı Hizmetleri
  •     Çocuk Sağlığı Hizmetleri
  •     Kadın sağlığı hizmetleri
  •     Aile Planlaması Hizmetleri
  •     Kanser Tarama Hizmetleri
  •     Tanı ve Tedavi Hizmetleri