KARAAĞAÇ ASM Kamu Hizmet Envanteri Tablosu
EK-1
BALIKESİR İli GÖMEÇ Toplum Sağlığı Merkezi
2 No'lu KARAAĞAÇ Aile Sağlığı Merkezi  Kamu Hizmet Envanteri Tablosu
SIRA NO KURUM KODU
GÖMEÇ TSM BALIKESİR
STANDART DOSYA PLAN KODU HİZMETİN
ADI
HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA
GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI
HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI
MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR KURUMUN VARSA  YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR MEVZUATTA BELİRTİLEN YAZIŞMANIN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ YILLIK İŞLEM SAYISI
1 B-10-4ISM-4-10-56-3 1560200 Aile Hekimliği Uygulamaları Aile Hekimliği Uygulamalarının uygulamaya geçecek olan ve geçmiş illerde planlanmasına katkıda bulunmak, sunulan hizmetin esaslarını ve bu hizmet sunumunun denetiminin esaslarını belirlemek, Konuyla ilgili gerekli makam onaylarını almak. 24,11,2004 Tarih Ve 5258 Sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun (Beşinci Madde), 06.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25867 Aile Hekimliği Uygulmasına Dair Pilot Yönetmelik ( birinci madde), 12/8/2005  Tarih Ve  25904 Nolu Resmi Gazetede Yayımlanan Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler Ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik (birinci madde) Kamu, Vatandaş, Hizmet sunucular TSHGM, Aile ehkimliği dairesi İl sağlık müdürlükleri, Toplum sağlığı merkezleri, Aile Hekimleri     24.11.2004 tarih ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Toplum sağlığı merkezi, İl sağlık müdürlüğü Toplum sağlığı merkezi, İl sağlık müdürlüğü Koordinasyon amacıyla yapılmakta olup resmi yazışma mevzuatına riayet edilmektedir. Koordinasyon amacıyla yapılmakta olup resmi yazışma mevzuatına riayet edilmektedir.   1 GÜN Değişken SUNULMUYOR
2 B-10-4ISM-4-10-56-3 Bakanlıkça Belirlenecek Hekim Seçme (İlk Kayıt) Bir aile hekimine kaydolmamış, aile hekimiği uygulamasından yararlanmak isteyen vatandaşların hekime illk başvurusu sırasında verilen hizmet 25 Mayıs 2010 tarihinde 27591 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği nin 8. maddesi Vatandaş   Aile Hekimi,      T.C.Kimlik Numarası/İkametgah Belgesi Toplum sağlığı Merkezi/Aile Hekimi Toplum sağlığı Merkezi/Aile Hekimi   Toplum sağlığı merkezi; 25 Mayıs 2010 tarihinde 27591 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği, madde 8   1 Saat Değişken SUNULMUYOR
3 B-10-4ISM-4-10-56-3 Bakanlıkça Belirlenecek Hekim Seçme (Hekim Değiştirme) Aile hekimne kayıtlı olan ancak çeşitli nedenlerle başka bir aile hekimine kaydolmak isteyen vatandaşlar için verilen hizmet 25 Mayıs 2010 tarihinde 27591 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği nin 8. maddesi Vatandaş   Aile Hekimi,      T.C.Kimlik Numarası, seçilen hekimin adı soyadı, dilekçe/İkametgah Belgesi/Nüfus cüzdan fotokopisi/TSM ye VERİLECEKTİR Toplum sağlığı Merkezi Toplum sağlığı Merkezi   Toplum sağlığı merkezi; 25 Mayıs 2010 tarihinde 27591 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği, madde 8   1 Saat Değişken SUNULMUYOR
4 B-10-4ISM-4-10-56-3 2110700 Poliklinik Muayene Aile hekimine başvurarak sağlık sorunlarının çözümüne yönelik başvuru 25 Mayıs 2010 tarihinde 27591 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği nin 4. maddesi Vatandaş   Aile Hekimi     T.C.Kimlik Numarası Aile Hekimi Aile Hekimi       1 Saat 8000 SUNULUYOR
5 B-10-4ISM-4-10-56-3 2110700 Misafir Hasta Muayenesi İkamet ettiği bölge dışındaki bir hekime başvuru 25 Mayıs 2010 tarihinde 27591 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yöentmeliği nin 4. maddesi Vatandaş   Aile Hekimi     T.C.Kimlik Numarası/Mernis  İşlemleri Açık olduğu Sürece/İL  DIŞI/TAŞRA İLÇELERİ  HASTA Aile Hekimi Aile Hekimi       2 Saat 4000 SUNULUYOR
6 B-10-4ISM-4-10-56-3 2119900 Sağlık Kurumuna Sevk Sağlık sorununun aile sağlığı merkezlerinde çözülemeyeceği sebebiyle vatandaşın kinci ve üçüncü basamak kurumlara gitmesi için verilen hizmet 25 Mayıs 2010 tarihinde 27591 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yöentmeliği nin 4. maddesi Vatandaş   Aile Hekimi     T.C.Kimlik Numarası Aile Hekimi Aile Hekimi       1 Saat 1000 SUNULMUYOR
7 B-10-4ISM-4-10-56-3 2110700 Küçük
Cerrahi Müdahele
  25 Mayıs 2010 tarihinde 27591 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yöentmeliği nin 4. maddesi Vatandaş   Aile Hekimi     T.C.Kimlik Numarası(Kesin Kayıtlı Hasta) Aile Hekimi Aile Hekimi       1 Saat   SUNULMUYOR
8 B-10-4ISM-4-10-56-3 2511703 Tek Hekim Raporu Başka kurum ve kuruşlarca istenen kişinin sağlık durumunu gösteren tek hekimin kararıyla verilen evrak 25 Mayıs 2010 tarihinde 27591 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yöentmeliği nin 4. maddesi Vatandaş   Aile Hekimi     T.C.Kimlik Numarası, dilekçe, 2 adet fotoğraf/(Kesin Kayıtlı Hasta) Aile Hekimi Aile Hekimi       1 Saat Değişken SUNULUYOR
9 B-10-4ISM-4-10-56-3 1520100 Basit Laboratuar Tetkikleri Bütçe uygulama talimatmanesinin ek8 /A da belirtilen Birinci basamakta yapılanTanı ve takip için gerekli görülen basit görüntüleme ya da laboratuvar tetkikleridir. 25 Mayıs 2010 tarihinde 27591 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yöentmeliği nin 4 ve 23 maddesi;  25 Mart 2010 PERŞEMBE Sayı : 27532 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ  Vatandaş   Aile Hekimi     T.C.Kimlik Numarası/(Kesin Kayıtlı Hasta) Aile Hekimi Aile Hekimi       1 Saat Değişken SUNULUYOR
10 B-10-4ISM-4-10-56-3 1520100 Detaylı Laboratuar Tetkikleri Birinci basamakta yapılması teknik şartların oluşmasıyla birlikte ortaya çıkan ve daha çok ikinci üçüncü basamakta uzman hekimlerce yapılması öngörülen tetkik ve görüntüleme yöntemleridir. 25 Mayıs 2010 tarihinde 27591 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yöentmeliği nin 4 ve 23 maddesi;  25 Mart 2010 PERŞEMBE Sayı : 27532 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ  Vatandaş   Aile Hekimi     T.C.Kimlik Numarası/(Kesin Kayıtlı Hasta)/AH Tarafından verilen Randevu  tetkik  listesi/8:30-10:30 Saatleri arasında(Halk Sağl.Lab.İşlemlerinde Problem Yoksa) Aile Hekimi Aile Hekimi       3 Gün Değişken SUNULMUYOR
11 B-10-4ISM-4-10-56-3 1549900 Adli İşlemler (Otopsi vb.)  Mesai saatleri dışında yapılacak olan ölü muayenesi, defin ruhsatı, yerinde otopsi hizmetleri ile hastane olmayan yerlerde yapılması gereken adli hizmetleri tümünü verilen kişilerin kayıtları defin ruhsatını veren makam tarafından
müdürlüğe bildirilir. İlgili aile hekimi en kısa sürede bilgilendirilir. Mevzuatına göre ölü muayenesi ve defin ruhsatı
cenazenin bulunduğu yerdeki belediye tabibi tarafından, belediye tabibi bulunmayan yerlerde toplum sağlığı hekimi, toplum
sağlığı hekiminin bulunmadığı yerlerde aile hekimleri de ölü muayenesi yaparak gecikmeksizin defin ruhsatı verirler. Hekim
bulunmayan yerlerde defin ruhsatı ilgili mevzuata göre gömme izin belgesi görevlisince veya yetkilendirilen diğer şahıslarca
verilir.Adli tıp kurumunun doğrudan hizmet vermediği ve hastane bulunan yerlerde yerinde otopsi dışındaki adli tıp
hizmetleri hastaneler tarafından verilir. Yerinde otopsi mesai saatleri içerisinde toplum sağlığı merkezi hekimlerince yapılır.
Hastane bulunmayan ilçe merkezleri ve entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde acil sağlık hizmetleri ile yerinde
otopsi hizmeti dışındaki adlî tabiplik hizmetleri; mesai saatleri içinde aile hekimleri, mesai saatleri dışında ve resmi tatil
günlerinde ise ilçe merkezindeki, toplum sağlığı merkezi hekimleri, entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde çalışan
hekimler ve aile hekimlerinin toplamı dikkate alınarak aşağıdaki gibi icap veya aktif nöbet uygulamaları şeklinde yürütülür.
a) Hastane bulunmayan ilçe merkezlerindeki adli tıbbi hizmetler ile acil sağlık hizmetleri mesai saatleri dışında
ilçedeki toplum sağlığı merkezi hekimleri ve aile hekimlerince icap veya aktif nöbet şeklinde yürütülür. İlçe merkezindeki
toplam hekim sayısı altı veya daha az ise icap, altıdan fazla ise aktif nöbet şeklinde yürütülür.
b) Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde toplam hekim sayısı altı ve altıdan az ise mesai saatleri dışındaki
adli tıbbi hizmetler ve acil sağlık hizmetleri; toplum sağlığı merkezi hekimleri, entegre sağlık hizmetinin sunulduğu
merkezde çalışan hekimler ve aile hekimleri tarafından münavebeli olarak icap nöbeti şeklinde, toplam hekim sayısı altıdan
fazla ise münavebeli olarak aktif nöbet şeklinde yürütülür.
c) Hastane bulunmayan ilçe merkezleri ile entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde aile hekimi sayısı birden
fazla ise aile hekimleri hizmet ihtiyacını değerlendirerek mesai saatlerini müdürlüğün onayı ile güne yayarak düzenlerler
25 Mayıs 2010 tarihinde 27591 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yöentmeliği nin 10. maddesi; 25 ocak 2010 tarihli  Aile Hekimliğinin Pilot Uygulandığı İllerde Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulması Ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge  Vatandaş   Aile Hekimi     T.C.Kimlik Numarası Aile Hekimi/Aile Sağl.Elemanı Aile Hekimi/Aile Sağl.Elemanı       4 Saat Değişken SUNULUYOR
12 B-10-4ISM-4-10-56-3 3500100
3510100
İzlemler (Bebek, Çocuk, Kadın )  Yaş gruplarına Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun olarak  aile hekilerinin yapması gereken peryodik muayeneler 25 Mayıs 2010 tarihinde 27591 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yöentmeliği nin 4. maddesi vatandaş   Aile Hekimi     T.C.Kimlik Numarası/Önceden Randevu ile Ev Ziyareti Saatinde Aile Hekimi/Aile Sağl.Elemanı Aile Hekimi/Aile Sağl.Elemanı       1 Saat Değişken SUNULMUYOR
13 B-10-4ISM-4-10-56-3 Bakanlıkça Belirlenecek Gezici ve Yerinde Bakım Sağlık Hizmetleri Gezici sağlık hizmeti: Aile hekimi ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe tespit edilen uzak mahalle, belde, köy, mezra gibi yerleşim birimlerine Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre giderek mahallinde vereceği sağlık hizmetini, Yerinde sağlık hizmeti: Aile hekimi ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe tespit edilen cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların barındığı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları gibi toplu yaşam alanlarına Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre giderek yerinde vereceği sağlık hizmetini, 25 Mayıs 2010 tarihinde 27591 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yöentmeliği nin 4 ve 6. maddesi vatandaş   Aile Hekimi     T.C.Kimlik Numarası/Önceden Randevu ile Ev Ziyareti Saatinde Aile Hekimi/Aile Sağl.Elemanı Aile Hekimi/Aile Sağl.Elemanı       2,5  Saat 144 SUNULMUYOR
14 B-10-4ISM-4-10-56-3 Bakanlıkça Belirlenecek Ev Ziyareti Aile hekiminin ihtiyaç halinde kişilere evde verdikleri hizmetler 25 Mayıs 2010 tarihinde 27591 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yöentmeliği nin 4. maddesi Vatandaş   Aile Hekimi     T.C.Kimlik Numarası/Önceden Randevu ile Ev Ziyareti Saatinde/Kesin Kayıtlı Hasta Aile Hekimi/Aile Sağl.Elemanı Aile Hekimi/Aile Sağl.Elemanı       2 Saat Değişken SUNULMUYOR
15 B-10-4ISM-4-10-56-3 Bakanlıkça Belirlenecek Evde Bakım Hizmetleri Yatalak ve özürli kişilerden aile hekime ulaşamayanlara evde verilen, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri 25 Mayıs 2010 tarihinde 27591 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yöentmeliği nin 4. maddesi; evde bakım hizmetleri yönergesi Vatandaş   Aile Hekimi     T.C.Kimlik Numarası/(Aşı Tedarikinde Problem Yoksa) Aile Hekimi/Aile Sağl.Elemanı Aile Hekimi/Aile Sağl.Elemanı       2 Saat Değişken SUNULMUYOR
16 B-10-4ISM-4-10-56-3 1020000 Bağışıklama Faaliyetleri Bakanlıkça belirlenen programlara uygun olarak aile hekimce kişilere yapılması gereken aşılama hizmetleri 25 Mayıs 2010 tarihinde 27591 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yöentmeliği nin 4 ve 7. maddesi Vatandaş   Aile Hekimi     T.C.Kimlik Numarası/Onam Formu/(Kesin Kayıtlı Hasta) Aile Hekimi/Aile Sağl.Elemanı Aile Hekimi/Aile Sağl.Elemanı       25 Dakika Değişken SUNULUYOR
17 B-10-4ISM-4-10-56-3 351300 Aile Planlaması Hizmetleri Aile hekiminin sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler çerçevesinde Bakanlığın belirleriği kriterlere göre verdiği ana çocuk sağlığı
ve aile planlaması hizmetlerini kapsar
25 Mayıs 2010 tarihinde 27591 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yöentmeliği nin 4. maddesi Vatandaş   Aile Hekimi     Poliklinik Odasında/Muayene ve İzlem  Sırasında Aile Hekimi/Aile Sağl.Elemanı Aile Hekimi/Aile Sağl.Elemanı       25 Dakika Değişken SUNULUYOR
18 B-10-4ISM-4-10-56-3 1700102 Eğitimler (Örn. Halk Sağlığı Eğitimleri) Bakanlıkça yürütülen özel sağlık programlarının gerektirdiği kişiye yönelik eğitimleri kapsar. 25 Mayıs 2010 tarihinde 27591 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yöentmeliği nin 4. maddesi Vatandaş   Aile Hekimi       Aile Hekimi Aile Hekimi/Aile Sağl.Elemanı       1 Saat 48 SUNULMUYOR
19 B-10-4ISM-4-10-56-3 Bakanlıkça Belirlenecek Toplum ve çevre sağlığını ilgilendiren durumları bölgesinde bulunduğu toplum sağlığı merkezine bildirilmesi Hekimin bölgesinde gördüğü toplumsal boyutta verilmesi gereken hizmetlere yönelik raporları kapsar 25 Mayıs 2010 tarihinde 27591 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yöentmeliği nin 4. maddesi     Aile Hekimi       Aile Hekimi Aile Hekimi/Aile Sağl.Elemanı       1 Saat Değişken SUNULMUYOR
20 B-10-4ISM-4-10-56-3 Bakanlıkça Belirlenecek Aile hekimliği hizmetleri ile ilgili olarak sağlık kayıtlarının tutulması ve gerekli bildirimlerin yapılması Aile hekiminin tutmakla ve Bakanlığa göndermekle yükümlü olduğu tüm verileri kapsar 25 Mayıs 2010 tarihinde 27591 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yöentmeliği nin 4. maddesi     Aile Hekimi       Aile Hekimi         1 Gün Değişken SUNULUYOR
21 B-10-4ISM-4-10-56-3 Bakanlıkça Belirlenecek Aile sağlığı merkezinin sevk ve idare edilmesi Aile hekiminin hizmet verdiği aile sağlığı merkezinde idari anlamda yürütmesi gereken tüm hizmetleri kapsar. 25 Mayıs 2010 tarihinde 27591 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yöentmeliği nin 4. maddesi     Aile Hekimi       Aile Hekimi         1 Gün Değişken SUNULMUYOR